Zapraszamy do udziału w XII edycji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Deichmann Minimistrzostwa. Rozgrywki odbywają się jednocześnie w kilkunastu miastach w całej Polsce. Następnie zwycięskie drużyny rywalizować będą w Finale Finałów. Wszystkie zgłoszone drużyny wezmą udział w losowaniu zagranicznego wyjazdu niespodzianki!

Informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej głównego organizatora - Stowarzyszenia Kochamy Sport: www.kochamsport.pl oraz współorganizatora rozgrywek w Tychach - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy: www.akademiagkstychy.pl/deichmann-minimistrzostwa-2019-zapisy/

Deichmann Minimistrzostwa 2019 w Tychach:

Adres: Tychy, ul. Andersa 22 (Kompleks Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy)

Termin: 8 weekendów rozgrywkowych: 06.04.2019 – 09.06.2019 (przerwa 20/21.04.2019 oraz 04/05.05.2019)

Kategorie wiekowe:
U-9 (2010 i młodsi) – grają w soboty, jednocześnie na 2-3 boiskach sztucznych
U-11 (2008 i młodsi) – grają w niedziele, jednocześnie na 2-3 boiskach sztucznych

Drużyny: 8-10 zawodników  +  trener + asystent (na boisku: 5 zawodników w polu + bramkarz)

Przepisy:
– mecze rozgrywane na 2-3 boiskach o nawierzchni sztucznej,
– 5 zawodników w polu + bramkarz,
– regulaminowy czas trwania spotkania 2x10min (1min przerwy),
– brak pozycji spalonej,
– bramki 5x2m,
– przepisy szczegółowe dostępne są w regulaminie turnieju (http://kochamsport.pl/Strony/Dokumenty_dmme2019)

Nagrody:
– każdy zawodnik otrzymuje imienny dyplom i pamiątkowy medal,
– wszyscy zawodnicy otrzymują strój sportowy (koszulka, spodenki, getry),
– jednorazowa karta upominkowa do zrealizowania przez opiekuna prawnego dziecka do wykorzystania w sieci sklepów Deichmann Obuwie Sp. z o.o.,
– 3 najlepsze drużyny dodatkowo otrzymują puchary,
– nagrody indywidualne,
– wszystkie zgłoszone drużyny biorą udział w losowaniu zagranicznego wyjazdu niespodzianki!

ROZGRYWKI W TYCHACH > ZAPISY
http://www.akademiagkstychy.pl/deichmann-minimistrzostwa-2019-zapisy/

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących turnieju w Tychach zachęcamy do kontaktu z koordynatorem tyskich rozgrywek Panem Marcinem Kuśmierzem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  bądź pod nr tel.: 790-706-149.
poniedziałek, 18 marzec 2019 08:34

Egzamin kwalifikacyjny UEFA B - Tychy

Odbył się egzamin kwalifikacyjny na kurs UEFA B. 23 Trenerów podejmuje uczestnictwo w kurskie UEFA B. Egzamin odbył się w szkole SMS Tychy. 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników. Zmianie uległa treść § 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem: *§ 23* 1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez: 1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2. lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. 2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym (poniżej w załączeniu). 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają: - *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);* - *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).* *§ 24* 1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59). 2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny. *§ 25* 1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu. 2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN. 3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: 1. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi, 2. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi, 3. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych. 4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej. 5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.
niedziela, 24 luty 2019 17:47

Kurs trenerski Grassroots C rozpoczęty

W piątek 22.02.2019 r. w Tychach rozpoczęła się I trzydniowa sesja  kursu trenerskiego  Grassroots C, w którym udział wzięło 32 nowych adeptów sztuki trenerskiej. Przyszli trenerzy podczas pierwszych trzech dni kursu zapoznali się z programem kursu, sprawami organizacyjnymi, pierwszymi podstawowymi wiadomościami dotyczącymi szkolenia dzieci i młodzieży, wstępnymi informacjami na temat Narodowego Modelu Gry oraz teorią i praktyką kształtowania zdolności motorycznych na poszczególnych etapach szkolenia. Rozegrany został również turniej piłkarski.

Anna Gotz 

Po posiedzeniu w Ministerstwie Zdrowia 13 lutego 2019 roku zapaliło się "zielone światło" do przeprowadzenia rewolucji w dziedzinie badań lekarskich dla sportowców amatorów.


- W spotkaniu uczestniczyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł oraz Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Karina Bednik i  Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusz Poznański - wylicza Mieczysław Golba, Senator RP i Prezes Podkarpackiego ZPN, reprezentujący na tym spotkaniu Polski Związek Piłki Nożnej. - Po dyskusji i uwzględnieniu opinii z przeprowadzonych konsultacji społecznych 14 lutego powstał projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz dotyczący zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

- Co to znaczy dla piłkarzy amatorów?

- Rozszerzenie katalogu lekarzy uprawnionych do orzekania o możliwości bezpiecznego uprawiania sportu oraz zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w treningach lub zawodach sportowych oraz ograniczenie częstotliwości wykonywania tych badań.

- Kto będzie mógł wydać orzeczenie?

- W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego, tak zwanego bilansu zdrowia oraz posiadanej dokumentacji medycznej. Natomiast w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19, a 23 rokiem życia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może je wydać na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

- Jak długo będą ważne takie orzeczenia?

- Badania okresowe będą przeprowadzane co 12 miesięcy.

- Kiedy to rozporządzenie wejdzie w życie?

- W tej chwili projekt został skierowany do opiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Widnieje na nim zapis: "wchodzi w życie 1 marca 2019 roku" i wierzę, że tego dnia faktycznie będziemy mogli ogłosić rewolucję w badaniach lekarskich dla sportowców amatorów.

- A co z zawodnikami amatorami powyżej 23 roku życia?

- Chcemy iść jeszcze dalej i przygotowujemy projekt senackiej poprawki do ustawy o sporcie, w której Krajowe Związki Sportowe otrzymają możliwość określenia, którzy zawodnicy są profesjonalistami, a którzy amatorami. Takie rozróżnienie pozwoli jednocześnie dopuścić amatorów do uprawiania sportu na podstawie oświadczenia zawodnika o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny.

- I to także będzie obowiązywać od 1 marca?

- Jesteśmy na dobrej drodze, żeby tak właśnie było. Zaangażowanie wielu ludzie, ale szczególnie Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła, który grał w piłkę w klasie A w zespole Nisko-Moskale, doprowadziło do tego, że jesteśmy już naprawdę na finiszu. Nawet na urlopie pracował nad tym projektem, bo wiedział jak bardzo jest potrzebny. Czekamy więc jeszcze na opinie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i Urzędów Marszałkowskich, żeby zapiąć wszystko na ostatni guzik.

- Jak zareagowało na te "walentynkowe" wiadomości piłkarskie środowisko?

- Projekt rozporządzenia z 14 lutego prosto z pieca, czyli jak świeże bułeczki wysłałem do prezesów wszystkich związków wojewódzkich i błyskawicznie dostawałem odpowiedzi z gratulacjami. Wszyscy się cieszymy, że to co kilka miesięcy temu wydawało się niemożliwe staje się faktem. Prezes Śląskiego ZPN Henryk Kula, który najbardziej mnie dopingował i wspierał w moich działaniach, podkreślił, że to niezwykle ważna zmiana dla całego piłkarskiego środowiska. Prezes PZPN Zbigniew Boniek także był szczęśliwy gdy zakomunikowałem mu, że to już ostatnia prosta. A ja sam czuję się bardzo zadowolony, bo wiem, że te zmiany są po prostu potrzebne.

Za stroną : www.laczynaspilka.pl

 

W ZWIĄZKU Z NAPŁYWAJĄCYMI TELEFONAMI OD KLUBÓW DO PODOKRĘGU TYCHY ODNOŚNIE CHĘCI ZATRUDNIENIA TRENERÓW PODAJEMY TELEFON INFORMACYJNY DLA CHĘTNYCH. NAWROCKI ARKADIUSZ 668173447.
Strona 5 z 9

Kluby w podokręgu