Licencje trenerskie

Wydział Szkolenia informuję, iż każdy trener piłki nożnej jest zobowiązany do założenia konta na p...

Komunikat WGiD nr 16/2017

  Tychy 16.06.2017 r. KOMUNIKAT NR 16/2017 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny   I. Sprawy org...

Ankieta dotycząca rozgrywek

Wydział Gier informuje , że na stronie internetowej podokręgu  w zakładce do pobrania / wydział gi...

Czarni Piasek w klasie A.

Drużyna Czarnych Piasek po zwycięstwie z Wisłą Małą 2-1 uzyskała awans do klasy A. Działaczom, trene...

Obsada nr 16/2017r

LP DATA DZIEŃ GODZ L / KL GOSPODARZE GOŚCIE GŁÓWNY ASYSTENT ASYSTENT UW...

 • Licencje trenerskie

  poniedziałek, 12 czerwca 2017 19:49
 • Komunikat WGiD nr 16/2017

  piątek, 16 czerwca 2017 14:27
 • Ankieta dotycząca rozgrywek

  piątek, 16 czerwca 2017 14:29
 • Czarni Piasek w klasie A.

  niedziela, 18 czerwca 2017 17:59
 • Obsada nr 16/2017r

  czwartek, 22 czerwca 2017 11:47

KLUB  SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY

1. Karakuszka  Zygmunt  --  Przewodniczący

2. Szachnitowski  Kazimierz -- Wiceprzewodniczący

3.    Pindel  Stanisław    -- Sekretarz

Przedstawiciele Klubu:

4. Barcik  Jerzy

5. Doktor  Alojzy

6. Draczyński  Adam

7. Góra  Edward

8. Gryzło Stanisław

9. Jarek  Stefan

10 Maryjosz  Roman

11 Nowak  Kazimierz

12 Pławecki  Józef

13 Rudzki  Jan

14 Sodzawiczny Jerzy

15 Stęchły  Stanisław

16 Urbańczyk  Ryszard

17 Wuzik Alojzy

 


REGULAMIN KLUBU SENIORA ŚLĄSKIEGO ZPN PODOKRĘGU TYCHY

Rozdział I: Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu Seniora Podokręgu Tychy może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz Podokręgu Tychy, jego Wydziałów, Komisji, jak i innych jednostek organizacyjnych Związku.

Do przyjęcia w poczet Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego członków. Nie dotyczy to Członków Honorowych Śląskiego ZPN, wyrażających wolę przynależności do Klubu.

2. Do praw członka Klubu Seniora należy:

Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych posiedzeniach koleżeńskich jego członków.

Udział przedstawicieli Klubu w Walnych Zgromadzeniach Podokręgu, spotkaniach jubileuszowych, opłatkowych lub noworocznych i imprezach sportowych organizowanych przez Podokręg.

Rozdział II: Zakres działania Klubu

Do podstawowych celów działalności Klubu Seniora należy:

1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań Podokręgu.

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair-play, oraz wzorowych postaw etycznych.

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku, oraz innymi osobami działającymi w obrębie sportu.

4. Wspieranie inicjatyw władz Podokręgu w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych.

5. Organizowanie – przy współudziale Biura Podokręgu – cyklicznych spotkań Członków Honorowych z Podokręgu i innych członków Klubu.

6. Współpraca z Klubami Seniorów działającymi na terenie Śląskiego ZPN

7. Występowanie do władz Podokręgu z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla członków Klubu.

8. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu.

9. Realizacja form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych, oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.

10. Prowadzenie ewidencji członków Klubu Seniora, reprezentowanie ich wobec władz Podokręgu, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu.

11. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Podokręgu.

Rozdział III: Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne

1. Władzami Klubu Seniora są:

· Przewodniczący Klubu

· Wiceprzewodniczący

· Sekretarz

2. Przewodniczący Klubu Seniora jest powoływany przez Zarząd Podokręgu Tychy na

okres 4 lat, zgodnie z kadencją w Podokręgu.

3. Przewodniczący Klubu Seniora przedstawia kandydatów na Wiceprzewodniczącego

i sekretarza do akceptacji Zarządu Podokręgu.

4. Przewodniczący reprezentuje Klub Seniora wobec władz Podokręgu i może uczestniczyć jako gość zaproszony w posiedzeniach Zarządu Podokręgu. Wchodzi także w skład powoływanych komitetów jubileuszowych i bierze udział w akceptowaniu wniosków o przyznawanie odznaczeń.

5. Zebrania Klubu odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.

6. Zebranie Klubu Seniora prowadzi Przewodniczący a pod jego nieobecność jego zastępca.

7. Klub Seniora korzysta w swej działalności w zakresie ustalonym z Prezesem z pomocy Biura Podokręgu.

8. Świadczenia finansowe na działalność Klubu Seniora przewidziane są w zatwierdzonym rocznym preliminarzu Podokręgu.

Rozdział IV: Postanowienia końcowe

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu Seniora z Zarządem Podokręgu.

2. Regulamin Klubu Seniora został zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu  w dniu 13.09.2016

 

Najbliższe mecze.

Klasa A 29 kolejka:

17.06 godz. 17-00:

Siódemka-Studzionka nie odbyty.

Stal Ch-Radostowice 6-1

18.06 godz. 14-30:

Ogrodnik-Sokół W. 2-1

18.06 godz. 17-00:

Iskra II-Fortuna 3-1

Wisła W-Czapla

Frydek-Znicz

Gardawice-Rudołtowice 2-2

Klasa B 26 kolejka:

17.06 godz. 17-00:

Goczałkowice II-Polonia M 2-0

18.06 godz. 17-00:

Brzeźce-Leśnik 5-2

Unia BS-ZET II 0-1

Mizerów-Lędziny II 6-2

Wisła M-Czarni 1-2

Woszczyce-Polonia II Ł. 5-1

Warszowice-Krupiński II

Linki

Polski Związek Piłki Nożnej

Śląski Związek Piłki Nożnej

Extranet - moduł dla klubów

https://kluby.pzpn.pl/

Extranet - moduł dla sędziów

https://sslex.pzpn.pl/

Sponsor Techniczny Podokręgu Tychy

http://www.futuresport.com.pl/

 

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Tychy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.