Siedem zmian w meczu i brak obowiązku gry młodzieżowca.

Na wczorajszym posiedzeniu Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął "Regulamin Ramowy rozgryw...

Zmiana pracy biura Podokręgu.

Biuro podokręgu informuje o zmianie dni pracy : Biuro Podokręgu czynne będzie we wtorki i w czwartk...

Komunikat Wydziału Piłki Kobiecej Śl.ZPN

Zespoły zainteresowane udziałem w rozgrywkach ligowych w sezonie 2017/2018 powinny w nieprzekracza...

Zaproszenie na spotkanie prezesów

Prezes Podokręgu Tychy Piotr Swoboda wraz z zarządem serdecznie zaprasza prezesów klubów klasy A i B...

Komunikat WGiD 19/2017

  Tychy 14.07.2017 r. KOMUNIKAT NR 19/2017 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny     I. Sprawy...

Terminarze

Wydział Gier Podokregu Tychy podaje terminarze w klasie A i B oraz terminarz Pucharu Polski. Termina...

 • Siedem zmian w meczu i brak obowiązku gry młodzieżowca.

  czwartek, 29 czerwca 2017 08:09
 • Zmiana pracy biura Podokręgu.

  piątek, 30 czerwca 2017 10:24
 • Komunikat Wydziału Piłki Kobiecej Śl.ZPN

  sobota, 01 lipca 2017 12:58
 • Zaproszenie na spotkanie prezesów

  środa, 12 lipca 2017 14:12
 • Komunikat WGiD 19/2017

  sobota, 15 lipca 2017 12:10
 • Terminarze

  sobota, 15 lipca 2017 14:07

KLUB  SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY

1. Karakuszka  Zygmunt  --  Przewodniczący

2. Szachnitowski  Kazimierz -- Wiceprzewodniczący

3.    Pindel  Stanisław    -- Sekretarz

Przedstawiciele Klubu:

4. Barcik  Jerzy

5. Doktor  Alojzy

6. Draczyński  Adam

7. Góra  Edward

8. Gryzło Stanisław

9. Jarek  Stefan

10 Maryjosz  Roman

11 Nowak  Kazimierz

12 Pławecki  Józef

13 Rudzki  Jan

14 Sodzawiczny Jerzy

15 Stęchły  Stanisław

16 Urbańczyk  Ryszard

17 Wuzik Alojzy

 


REGULAMIN KLUBU SENIORA ŚLĄSKIEGO ZPN PODOKRĘGU TYCHY

Rozdział I: Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu Seniora Podokręgu Tychy może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz Podokręgu Tychy, jego Wydziałów, Komisji, jak i innych jednostek organizacyjnych Związku.

Do przyjęcia w poczet Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego członków. Nie dotyczy to Członków Honorowych Śląskiego ZPN, wyrażających wolę przynależności do Klubu.

2. Do praw członka Klubu Seniora należy:

Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych posiedzeniach koleżeńskich jego członków.

Udział przedstawicieli Klubu w Walnych Zgromadzeniach Podokręgu, spotkaniach jubileuszowych, opłatkowych lub noworocznych i imprezach sportowych organizowanych przez Podokręg.

Rozdział II: Zakres działania Klubu

Do podstawowych celów działalności Klubu Seniora należy:

1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań Podokręgu.

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair-play, oraz wzorowych postaw etycznych.

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku, oraz innymi osobami działającymi w obrębie sportu.

4. Wspieranie inicjatyw władz Podokręgu w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych.

5. Organizowanie – przy współudziale Biura Podokręgu – cyklicznych spotkań Członków Honorowych z Podokręgu i innych członków Klubu.

6. Współpraca z Klubami Seniorów działającymi na terenie Śląskiego ZPN

7. Występowanie do władz Podokręgu z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla członków Klubu.

8. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu.

9. Realizacja form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych, oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.

10. Prowadzenie ewidencji członków Klubu Seniora, reprezentowanie ich wobec władz Podokręgu, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu.

11. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Podokręgu.

Rozdział III: Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne

1. Władzami Klubu Seniora są:

· Przewodniczący Klubu

· Wiceprzewodniczący

· Sekretarz

2. Przewodniczący Klubu Seniora jest powoływany przez Zarząd Podokręgu Tychy na

okres 4 lat, zgodnie z kadencją w Podokręgu.

3. Przewodniczący Klubu Seniora przedstawia kandydatów na Wiceprzewodniczącego

i sekretarza do akceptacji Zarządu Podokręgu.

4. Przewodniczący reprezentuje Klub Seniora wobec władz Podokręgu i może uczestniczyć jako gość zaproszony w posiedzeniach Zarządu Podokręgu. Wchodzi także w skład powoływanych komitetów jubileuszowych i bierze udział w akceptowaniu wniosków o przyznawanie odznaczeń.

5. Zebrania Klubu odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.

6. Zebranie Klubu Seniora prowadzi Przewodniczący a pod jego nieobecność jego zastępca.

7. Klub Seniora korzysta w swej działalności w zakresie ustalonym z Prezesem z pomocy Biura Podokręgu.

8. Świadczenia finansowe na działalność Klubu Seniora przewidziane są w zatwierdzonym rocznym preliminarzu Podokręgu.

Rozdział IV: Postanowienia końcowe

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu Seniora z Zarządem Podokręgu.

2. Regulamin Klubu Seniora został zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu  w dniu 13.09.2016

 

Najbliższe mecze.

Tabela A klasy:

1. Sokół Wola.

2. Ogrodnik Cielmice

3. Wisła Wielka

4. Studzienice.

5. Fortuna Wyry

6. Frydek

7. Rudołtowice Ć.

8. Studzionka

9. Iskra II Pszczyna

10. Znicz Jankowice

11. Stal Chełm

12. Czapla Kryry

13. Siódemka Tychy

14. Radostowice

15. Gardawice

16. Sokół Orzesze

Linki

Polski Związek Piłki Nożnej

Śląski Związek Piłki Nożnej

Extranet - moduł dla klubów

https://kluby.pzpn.pl/

Extranet - moduł dla sędziów

https://sslex.pzpn.pl/

Sponsor Techniczny Podokręgu Tychy

http://www.futuresport.com.pl/

 

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Tychy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.