Seniorzy

Klubu Seniora Podokręgu Tychy - regulamin

21/12/2017 13:01

KLUB  SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY

 

Karakuszka  Zygmunt  --  Przewodniczący

Szachnitowski  Kazimierz -- Wiceprzewodniczący

Pindel  Stanisław    -- Sekretarz                                                                                 

Barcik  Jerzy

Doktor  Alojzy

Draczyński  Adam

Góra  Edward

Gryzło Stanisław

 Jarek  Stefan 

 Kancelista Józef

 Maryjosz  Roman

 Mazur  Henryk

 Nowak  Kazimierz

 Ozimina  Jan

 Pławecki  Józef

 Rudzki  Jan

 Sodzawiczny Jerzy

 Surma  Stanisław

 Stęchły  Stanisław

 Urbańczyk  Ryszard

 Wuzik Alojzy

 

Kluby w podokręgu